Sčítanie a odčítanie

úlohy pre prvákov

Sčítanie

Základné spoje sčítania

Odčítanie

Základné spoje odčítania