Symetria s jedným zrkadlom

Vytvor symetrický obraz podľa predlohy

Pomocník

© 2019 Edita Partová & Katarína Žilková

zatvoriť